Trädringar delar snyggt upp trädgården och ger en tydlig avgränsning runt träd och buskar och förbättrar helhetsintryck avsevärt.
Det smarta med att använda en trädring som odlingsring är att man enkelt placerar ut den på gräsmattan och planterar smidigt från alla håll.
Många använder även täckbark i sin odlingsram, då var det tidigare lätt att barken åker ut i gräsmattan men det slippar man med trädringen monterad.